Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Znaky, značky, symboly, hodně toho napoví

Znaky, značky, symboly, hodně toho napoví

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho psychika, Dítě a svět.
Člověk a jeho svět.

5-6 let, MŠ
Žáci objevují mimoslovní komunikaci – učí se poznávat symboly, které vidí kolem sebe (piktogramy v dopravních prostředcích, dopravní značky aj.) Rozvíjejí pozornost a paměť poznáváním a hledáním historických domovních znamení (součástí je krátká vycházka). Na závěr zapojují fantazii a kreslí vlastní domovní znamení.
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a svět.

1.–2. třída ZŠ
Žáci se učí orientovat v symbolech, které nás dnes obklopují (dopravní značky, piktogramy v dopravních prostředcích, turistické značky aj.).  Zjišťují, že i naši předci používali symboly – seznamují se s pražskými historickými domovními znameními (součástí programu je vycházka). V závěru žáci navrhují vlastní domovní znamení a do svého návrhu aplikují získané poznatky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět.


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori5@muzeumprahy.cz, lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader