Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Život Pražanů na vedutě z 18. století I a II

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

Badatelský list I - Lidé na Malostranském náměstí ke stažení

Badatelský list II – Malá Strana – samostatné město ke stažení

Metodická podpora pro učitele ke stažení

Námět pro další využití tématu:

Dokumentární film MMP Pražské veduty 18. století (první cca 4 minuty)

Overlay loader