Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Ze života tovaryšů

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravilo vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Snažíme se propojovat vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukace (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabídneme dva materiály -  Žákovský badatelský list (předpokládáme, že žákům zabere práce s ním maximálně 45 minut času, spíše méně) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. 

Tyto hodiny nevyžadují on-line připojení. Pramenný materiál je součástí badatelského listu.

Badatelský list – Ze života tovaryšů I ke stažení

Metodická podpora – Ze života tovaryšů I ke stažení

 

Badatelský list – Ze života tovaryšů II ke stažení

Metodická podpora – Ze života tovaryšů II ke stažení

Overlay loader