Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Ze života knih a knížek

Ze života knih a knížek

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020


Doprovodné programy:

Adventní tvůrčí dílny >
Tvůrčí dílny ze života knih >
Pro školy >

Výstava odkryla taje a umění knihařského řemesla, které se po staletí podílelo na zachování a zpřístupnění vědění. Rozhodující roli přitom sehrál vynález knihtisku. Tato výstava kladla důraz na vývoj tisku v českých zemích od počátku až do 19. století a zaměřovala se na vybrané pražské tiskaře a tiskárny. Část výstavy patřila knižním vazbám, technikám zdobení knižních desek či řemeslu knihvazače a ozdobníka, a to včetně nástrojů, materiálů a pomůcek, které k práci potřebovali. Menší část se pak věnovala krásně zdobeným modlitebním knížkám a těm, které souvisely s mnoha dalšími řemesly – knížkám vandrovním, bez nichž se neobešli vandrující tovaryši.

V pěti výstavních sálech byly prezentovány autentické předměty knižní i neknižní povahy ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Interaktivní písařská a knihařská dílna, které výstavu doplňovaly, nabízela možnost vyzkoušet si práci písaře a řemeslo tiskaře či knihvazače anebo se pokusit správně určit materiály, na které se v minulosti psávalo.

V rámci výstavy byla realizována celá řada doprovodných programů – výtvarných dílen i komentovaných prohlídek, včetně výukových programů pro školy.

(------LINKA------)

 

 

 

Overlay loader