Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Záchrana a obnova zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově

Záchrana a obnova zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
26. 9. 2018

Délka trvání:
od 17:00

Přednáška přiblíží historii a peripetie unikátní barokní památky divadelního umění a seznámí s klíčovými momenty a detaily její záchrany. Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově, vybudované Adamem ze Schwarzenbergu v letech 1765–1766  se dochovalo v autentickém stavu, včetně původních dekorací, scénického vybavení, velkého souboru rekvizit a dalších doplňkových prvků až do 50. let 20. století, kdy Jihočeské divadlo využilo příležitosti a neuváženě obnovilo divadelní produkce. Během několika let došlo kvůli nešetrnému a intenzivnímu divadelnímu provozu k vážnému poškození památky. Zdevastovaný objekt zůstal následně léta uzavřen a postupně chátral. Od 70. let 20. století lze zaznamenat systematické kroky k záchraně evropsky unikátního architektonického souboru. Složitosti, úskalí a specifické nároky jednotlivých fázích jedné z nejnáročnějších památkových obnov přelomu 20. a 21. století dokládají nezastupitelnost vysoké odbornosti a důležitost přesgenerační koncepční kontinuity. Mimořádné úsilí ojedinělé - specificky náročné akce zařadilo obnovu zámeckého divadla mezi nejzdařilejší počiny památkové péče, oceněné v rámci evropského kulturního prostředí. 

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Přednášející: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
Vstupné: 60 Kč

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader