Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Vznik Československa - symboly doby očima Pražanů I a II

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Badatelský list I ke stažení

Badatelský list II ke stažení

Odkazy pro zvládnutí úkolu č.1 v badatelském listě II: současná mapa a mapa z roku 1908

Náměty pro další využití: odkazy na videa k 28. říjnu 1918:

průběh událostí 28. 10. 1918 v Praze očima exponátů MMP s komentářem Mgr. Bohuslava Rejzla, historika a kurátora sbírek MMP

4minutový pořad České televize o vzniku Československa (vytvořeno pro děti)

2minutový příspěvek České televize o vyhlášení Československa 28. října 1918

rozšířená 12minutová verze příspěvku ČT o událostech 28. října 1918

 

Metodická podpora ke stažení

Overlay loader