Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení

Název: Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení

Autor: Pavla Státníková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2012

Kniha Vinohrady - dobrá čtvrt pro dobré bydlení je doprovodná publikace stejnojmené výstavy Muzea hlavního města Prahy představující další dvě části (Vinohrady, Žižkov) dlouhodobého výstavního projektu představujícího pražské městské čtvrti.  

(------LINKA------)


Anotace:
Kniha Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení představí pozoruhodnou oblast Prahy v celé její pestrosti a mnohovrstevnatosti. K tématice rozvoje města se dochovalo poměrně velké množství fotografií, pohlednice a dalšího ikonografického materiálu,  prostřednictvím kterého bude čtenář seznámen s vývojem města.
S knihou v ruce můžeme putovat časem i prostorem, od dávných dob ke vzniku samostatných Vinohrad, od doby. kdy za pražskou hradbou byla  jen volná plocha, využívaná k vinařství a zemědělství a s mnoha samostatnými usedlostmi. dále máme možnost sledovat expanzivní rozvoj města. Můžeme sledovat vývoj noblesní pražské čtvrti od bouřlivé expanze města, související s bořením pražského opevnění, až ke vzniku pevně strukturované pražské čtvrti. Byla budována do velké míry regulovaně a do nových činžovních domů se stěhovala zejména vyšší střední vrstva obyvatelstva, z Prahy, nejbližšího okolí i celých Čech. V poměrně krátké době vznikla do velké míry pravidelná síť vzdušných ulic, včetně všech atributů nového města: kostel, radnice, divadlo, společenský dům ale i oddechové plochy, nemocnice a hřbitov.

 

Overlay loader