Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Vinohrady a Žižkov nová města za východní pražskou hradbou

Vinohrady a Žižkov nová města za východní pražskou hradbou

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
10. 10. 2012 – 5. 5. 2013

Výstava představila další dvě pozoruhodné oblasti Prahy v celé jejich pestrosti a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím bohatého fotografického materiálu a řadou dalších muzejních exponátů se návštěvník seznámil s každodenním životem v ulicích Žižkova a Vinohrad.

V hlavní roli Vinohrady a Žižkov
Filmová minipřehlídka v kině MAT
22.–25. 4. 
 

Vinohrady – dobrá čtvrt pro dobré bydlení   Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic


Při procházce výstavou budeme putovat od dob dávných ke vzniku samostatných Vinohrad. Výstava představuje tuto oblast dnešní Velké Prahy v celé její pestrosti a mnohovrstevnatosti. K tematice rozvoje města se dochovalo poměrně velké množství fotografií, pohlednic a dalšího ikonografického materiálu, ale i některé autentické předměty, používané obyvateli nového města. 

 


Výstava Žižkov nabízí komplexní pohled na tuto neobyčejnou pražskou čtvrť. Návštěvník pomyslně vstupuje do žižkovských ulič či na pavlač činžovního domu, aby se zde seznámil s proměnami Žižkova v prostoru i čase.Jádro výstavy je postaveno na fotografickém materiálu, množství pohlednic ze sbírek muzejních i soukromých, předmětech denní potřeby, stejně jako dochovaných výrobcích žižkovských řemeslníků.


PARTNEŘI VÝSTAVY

Fotogalerie

Více
Overlay loader