Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Veřejný prostor obce Líbeznice (2010-2018) – Akupunkturní urbanismus

Veřejný prostor obce Líbeznice (2010-2018) – Akupunkturní urbanismus

Místo:
Architektonický trojúhelník

Termín:
11. 3. 2020

Délka trvání:
od 17:00

Atelier M1 Architekti se v nedávné době zasloužil o proměnu veřejných prostor obce Líbeznice. Ve spolupráci se správou obce byla při revitalizaci využita metodika usměrňování množství větších či menších obecních investičních akcí, naplňujících jednotící myšlenku přirozeného a udržitelného rozvoje obce s důrazem na postupné zkvalitňování veřejného prostoru. Kromě projektů na revitalizaci veřejných prostorů se jedná o rekonstrukce veřejných budov, objektů školství, rekonstrukce historických budov, novostavby sportovních staveb, prvky městského mobiliáře a urbanisticko – architektonické studie rozvoje dalších částí obce. To vše vyústilo v metodiku tzv. „Akupunkturního urbanismu“.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Přednášející: Ing. arch. Jan Hájek
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader