Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Velká válka v životě Pražanů

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

Odkaz na webovou výstavu První světová válka v životě Pražanů

Badatelský list ke stažení

Náměty pro další využití tématu:

Průběh mobilizace v roce 1914 v krátkém příspěvku České televize.

Pětiminutové video ČT zachycující zásobování Prahy za světové války.

Konec Velké války a návrat našich vojáků přibližuje krátké video České televize.

 

Metodická podpora ke stažení

Overlay loader