Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Vědecká rada muzea

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav chemické technologie restaurování památek

 

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 
Pedagogická fakulta UK
Katedra dějin a didaktiky dějepisu

 

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 
Archiv hlavního města Prahy
 

Mgr. Jindřich Chatrný
Muzeum města Brna

 

Mgr. Marek Junek, Ph.D. 
Národní muzeum
Historické muzeum

 

Vladimír Kučera
publicista – Historie CS etc.

 

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. 
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze

 

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
FF UK Praha
Ústav pro archeologii

 

Ing. arch. Ondřej Šefců
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze
 

Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně
 

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
FF UK Praha
Ústav českých dějin

 

PhDr. Eva Uchalová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Katedra dějin umění a estetiky

 

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
ČVUT v Praze
Katedra počítačové grafiky a interakce

 

 

Overlay loader