Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Utváření novodobého českého národa

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Badatelský list ke stažení

Náměty pro další využití tématu:

Televizní reportáž přibližující osobu Josefa Mánesa (cca 5 minut)

Představy obrozenců o naší pohanské minulosti představuje s nadhledem divadelní hra České nebe (min. 59:16-1:01)

Krátké seznámení se staroměstským orlojem a jeho historií z Toulavé kamery (4 minuty)

Pořad Českého rozhlasu o počátcích archeologie a jejím vlivu na utváření národního mýtu (cca 16 minut)

Rozhlasové Toulky českou minulostí - bližší seznámení s Josefem Mánesem (25 minut)

 

Metodická podpora ke stažení

Overlay loader