Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Tvorba runového nápisu – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

Tvorba runového nápisu – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 14. 2. 2016

Délka trvání:
60 minut, začátek programů v 10 a 14 hod.

Vhodné pro:
děti od 8 let

Už několik set let před obdobím stěhování národů začali Germáni používat k magickým a ochranným účelům tajemné písmo zvané runy. Runy používaly i kmeny, které se během pátého a šestého století prohnaly střední Evropou. Přijďte si runy nejprve prohlédnout v originále na výstavě Hroby barbarů a pak se o nich něco dozvědět v naší tvořivé dílně! Lektor v rámci připraveného programu provede děti historií runového písma a umožní jim vyrobit si vlastní runový nápis.

Přijďte se s dětmi podívat na výstavu Hroby barbarů!


Informace pro návštěvníky

Program připravil a vede: Mgr. Václav Nájemník, najemnik@muzeumprahy.cz
Během programu je možné fotografovat.

Objednávejte se, prosím, minimálně dva dny předem, prostřednictvím rezervačního systému níže. Pozdější rezervace nebudou akceptovány. Děkujeme.

Z programu

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader