Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Trochu lepší svět – století skautingu

Trochu lepší svět – století skautingu

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
21. 3. 2012 – 24. 6. 2012

Unikátní výstavní projekt v rámci oslav sta let českého skautingu

Ještě nikdy se čeští skauti nepokusili ukázat veřejnosti to, co je skautské, výstavou. Jistě, existuje spousta výstav zaměřených a věnovaných mnoha různým tématům, která se skautingu velmi dotýkají – výstavy věnované skautské historii, skautským fotografiím, skautským předmětům, skautským spisovatelům…. a mnoha dalším. Ale co to vlastně je, to skautské? Kdo je to skaut? V roce 2012 slavili čeští skauti právě sto let od založení své organizace. Sto let už je slušný milník k bilanci.

Výstava v Muzeu hlavního města Prahy představila český skauting v celé jeho šíři, jaký dnes je, jak žijí jeho současní členové. Nabídla pohled do budoucna, ale i průzory do své historie, dramatická období zákazů i každodenního života skautů. Výstava vám nabídla i možnost stát se na chvíli skautem. Na jeden okamžik, jeden den, jeden týden a….kdo ví?

Nedílnou součástí byl i doprovodný program s diskusemi, projekcemi i tvořivými dílnami pro všechny věkové kategorie.

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader