Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Tovaryšova cesta na zkušenou

Tovaryšova cesta na zkušenou

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 1. 1. 2015

Délka trvání:
80 minut, přesný termín dle dohody

Vhodné pro:
děti od 3. třídy ZŠ

Animační muzejní program Tovaryšova cesta na zkušenou, provázaný se stálou expozici k dějinám řemesel a pořádků, má za cíl představit a přiblížit žákům prvního stupně ZŠ unikátní artefakty vztahující se k historii cechovnictví s důrazem na tovaryšskou otázku a problematiku vandrů. Výchovně vzdělávací program je pojat jako zážitková animace, v níž jsou uplatněny herní a aktivizující metody. Poukazuje na životní podmínky tovaryšů v domovských ceších i na samotných vandrovnických cestách. Názorně a aktivně žáky seznamuje s předměty důležitými pro chod cechu a jeho společenské prezentace. Cíleně se věnuje i problematice sociálního postavení tovaryšů v průřezu dějin.

Dílčí okruhy:

• Vznik cechovních organizací v Čechách, úloha řemeslnictva ve městech, zlatá éra cechovnictví
• Sociální struktura řemeslnictva v ceších, chod cechů, práva a povinnosti, regulativy
• Společenské postavení tovaryšů a cesta na zkušenou (smysl vandrovních cest, výbava vandrovníka, výhody a nevýhody cest, doba trvání vandrů, cílové destinace, vandrovní knížka)
• Mistrovská otázka (práva a povinnosti mistrů, požadavky k přijetí za mistra, mistrovské práce, přijímací ceremoniál)

Programové aktivity:

• Herní procházka expozicí s „cechovním mistrem“ s úvodními motivačními prvky (zapojení hmatových smyslů)
• Návrat do starých časů (herní aktivity v místnosti imitující cechovní místnost, kde právě započíná schůze členů cechu – zapojení výtvarných a dramatických prvků)
• Vandrování tovaryšů (individuální nebo skupinové „vandrování“ po expozici s vandrovnickou knížkou – teoretické opakování nabytých znalostí)
• Povyšování tovaryšů za mistry cechovním mistrem na základě návrhu mistrovské práce (finální ceremoniál)
 


Informace pro pedagogy

Kontakt:  lektorctenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 
Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 20). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

 

Z vernisáže

Více
Overlay loader