Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Tbiliské památníky

Tbiliské památníky

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
23. 4. 2013 – 12. 5. 2013

Dokumentární výstava představila hlavní tbiliské památníky, které jsou věnovány především významným historickým osobnostem gruzínského kulturního a společenského života a jsou umístěny nejčastěji v jejich někdejších bytech a domech. Výstava se konala v rámci Dnů Tbilisi v Praze.

Jako příspěvek k dialogu kultur se v rámci Dnů Tbilisi v Praze představilo i deset tbiliských městských muzeí.

Panel připravený Památníkem Nikoloze Baratašviliho se zaměřil na vůdčí postavy českého a gruzínského literárního romantismu – Karla Hynka Máchu a Nikoloze Baratašviliho (1817–1845). Prezentovaly se obrazové materiály a dokumenty odrážející život a dílo obou romantických básníků a dokládající paralely v jejich světonázoru a životním stylu.

Památník Ilji Čavčavadzeho se ve své části věnoval vztahům mezi Čechy a Gruzíny ve druhé polovině 19. století. Vystaveny byly materiály týkající se tvůrčího dědictví velkého gruzínského myslitele, básníka, prozaika, politika a jednoho z otců-zakladatelů moderní Gruzie, Ilji Čavčavadzeho (1837–1907), který byl v nedávné době dokonce kanonizován pravoslavnou církví jako sv. Eliáš Spravedlivý. Dále jsme se seznámili s archivními dokumenty dokládajícími působení českého hudebníka, zpěváka a sbormistra Josefa Navrátila, v Gruzii známého pod pseudonymem Ratili.

Památník Galaktiona Tabidzeho se zaměřil na vztahy mezi významným básníkem, klasikem gruzínské literatury 20. století, Galaktionem Tabidzem (1892–1959), a Antonínem Zápotockým.

Zvláštní pozornost si zasloužila expozice představující život a literární dílo pozoruhodného gruzínského prozaika a veřejného aktivisty Micheila Džavachišviliho, který se v roce 1937 stal obětí stalinských čistek. Data byla konfrontována s paralelními dokumenty vztahujícími se k jeho českému současníku Karlu Čapkovi.

Památník Meraba Kostavy (1939–1989), gruzínského národního hrdiny, publicisty a disidentského aktivisty známého díky boji proti sovětskému režimu, se prezentoval Kostavovými citáty srovnávanými s myšlenkami Václava Havla.

Další panel mapoval život a dílo gruzínského jazykovědce a polyglota Kote (Konstantina) Cereteliho (1921–2004) spolu s fotografiemi zachycujícími krátký život dalšího příslušníka rodu Cereteliů, Soso Cereteliho (1958–1983), který se stal symbolem boje za nezávislost Gruzie.

Památník Vachtanga Čabukianiho, nesoucí jméno světoznámého gruzínského baletního tanečníka a choreografa, představil kulturní a vzdělávací aktivity muzea, a to i prostřednictvím fotografií Romana Nováka, tbiliského tanečníka českého původu, jehož učitelem byl právě Vachtang Čabukiani (1910–1992).

Památník Zacharii Paliašviliho nabídl českému publiku materiály prezentující život a dílo tohoto slavného gruzínského skladatele a zakladatele gruzínské klasické hudby. Vystaveny byly mimo jiné i fotografie českého sbormistra Josefa Navrátila (Ratili), s nímž Zacharia Paliašvili (1871–1933) udržoval čilé styky.

Dětská galerie Elene Achvledianiové představil svou již pětačtyřicetiletou historii a její vztahy s dětskými centry po celém světě. V českém kontextu si zmínku jistě zaslouží i skutečnost, že se děti, navštěvující výtvarné kroužky při galerii, od roku 1972 účastnily Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích (MDVV), kde téměř každý rok získávaly ocenění. Dětská galerie Elene Achvledianiové blízce spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky ve Tbilisi, které ve svých prostorách organizuje výstavy a vítězům uděluje ceny.

Muzeum panenek je jediné svého druhu v celém kavkazském regionu a ve svých sbírkách má na tři tisíce unikátních exponátů, včetně prastarých loutek a hraček z Evropy, Asie a Ameriky. Muzeum má zájem navázat spolupráci s obdobnými kulturními a vzdělávacími institucemi v ČR.

Každá část expozice rovněž obsahovala informace o profilu, aktivitách a prioritách jednotlivých prezentovaných muzeí.

Overlay loader