Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Svátek Kopí a Hřebu Páně

Každou středu zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

 

Střípek z dějin Prahy č. 4 – Svátek Kopí a Hřebu Páně, poutní odznak a Bratrstvo obruče s kladivem
 

Karel IV. založil svátek Kopí a Hřebu Páně, při němž byly na Velkém rynku (pak Dobytčí trh, dnes Karlovo náměstí) ukazovány lidem svátostiny (ostatky, relikvie) z říšského pokladu a osobního pokladu českého krále a římského císaře Karla. V letošním roce připadá svátek Kopí a Hřebu Páně na 24. dubna.

Tomuto svátku je věnována část expozice Praha Karla IV. – středověké město v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici a je zde také vystaven jediný dochovaný poutní odznak, který byl při této příležitosti prodáván.

1. Do expozice můžete alespoň na chvilku nahlédnout ve videu Dům U Prstenu.
2. Podívejte se na virtuální model postupu stavby Nového Města Pražského: Praha ve středověku – Výstavba Nového Města pražského ve 14. století.
3. Za panování Václava IV. vystavělo bratrstvo Obruče s kladivem na Dobytčím trhu Kapli Božího Těla a Krve. Původní dřevěná věž, z níž se při slavnosti ostatky ukazovaly lidu, byla přestavěna na kamennou. Podívejte se digitální model Kaple Božího Těla a ostatkové věže na Dobytčím trhu.
4. Přečtěte si článek o svátku Kopí a Hřebu Páně, který založil Karel IV. a o poutním odznaku, který byl k této příležitosti vyráběn a prodáván

Úkol: V článku o slavnostech Kopí a Hřebu Páně jsou také fotografie. Na jedné z nich je zvětšený poutní odznak prodávaný při těchto slavnostech. To, co je na odznaku vyobrazeno, vypráví příběh, na který by se poutníkům měl vrýt do paměti. Převyprávějte příběh podle sebe a zapište si ho.

 

Overlay loader