Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Stavte barikády! / Výstava k 70. výročí Pražského povstání

Stavte barikády! / Výstava k 70. výročí Pražského povstání

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
5. 5. 2015 – 30. 6. 2015

Informace:
Výstava je umístěna na panelech před vstupem do hlavní budovy

Výzva šířená povstaleckým rozhlasem hned první den povstání, 5. května 1945, měla po celé Praze velký ohlas. Během chladné a deštivé noci na 6. května se díky značnému úsilí velkého množství obyvatel, včetně žen a dětí, podařilo vystavět stovky barikád. S využitím dlažebních kostek, převrácených tramvají, traverz i domácího nábytku byly přehrazeny pražské ulice na mnoha místech. Vzniklo tak opevnění proti útokům německých jednotek, které se snažily získat zpět kontrolu nad hlavním městem – coby významným komunikačním uzlem důležitým pro ústup početné německé armády na západ. Izolovaným německým posádkám v Praze dorazily na pomoc posily z venkovských vojenských prostorů.

Na řadě míst se rozhořely prudké boje. Čeští barikádníci, kterých bylo zhruba 30 000, i přes omezenou výzbroj a absenci těžkých zbraní dokázali mnohde účinně vzdorovat výrazné přesile, nicméně brutálním vedením boje – používání civilistů jako štítů před tanky při dobývání barikád, braní rukojmí, vraždění zajatců i žen a dětí – si zejména jednotky SS dobily cestu až do středu Prahy. Kritické okamžiky povstání vyřešilo vyjednávaní, které vyústilo v kapitulaci německých vojsk 8. května odpoledne. Obránci barikád dle dohody uvolnili průjezd ulicemi a němečtí vojáci i civilisté opouštěli Prahu.

Celistvou představu o množství barikád – bylo jich postaveno více jak dva tisíce – poskytuje historický plán nacisty okupované Prahy, do něhož jsou s využitím moderních grafických metod vyznačeny všechny zdokumentované barikády, tedy 2 049. Takto vytvořený plán představuje první kartografické ztvárnění jedinečného pramene k pražským barikádám, kartotéky barikád zpracované již v 60. letech 20. století, která je uložena v Muzeu hlavního města Prahy.
 

            

Overlay loader