Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Stanislav Holý – Krajina her – Od studia Kamarád ke krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich

Stanislav Holý – Krajina her – Od studia Kamarád ke krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
23. 9. 2012 – 17. 2. 2013

Bohatý fantaskní výtvarný svět akademického malíře Stanislava Holého a jeho televizních postaviček se stal zprostředkovatelem na cestě poznání a citového prožitku. Základem výstavy byly monumentální interaktivní výtvarné barevné dekorace a prostorové objekty, doplněné originálními televizními postavami. Jů, Hele, Muf, Tryskomyši, Hary Šoumen, Šamšula, kohout Eda byli zakomponování do celé expozice tak, jak je děti znají ze Studia Kamarád. V rámci lektorských programů se děti adekvátně svému věku seznámily s různými výtvarnými technikami, přístupy k vnímání výtvarného díla a k následnému vlastnímu sebevyjádření se výtvarným způsobem.

Po předchozí domluvě možno připravit interaktivní, hudební a výtvarné programy, které mohou být zahrnuty do školních Rámcových vzdělávacích programů.

S kamarády Jůheláky barevným světem fantazie Natoč si svůj vlastní film  Hudební  a divadelní programy.

Výstavu byla uspořádána ve spolupráci s Českou televizí a pražskou Galerií U prstenu.

 

 

 

Doprovodný program

Sobota 19. 1. ve 14:00 „Natoč si svůj vlastní film“ – výstavní sál Špejchar, tvůrčí dílna

Animační dílna pro rodiče a děti pod vedením odborných lektorů. Pro účastníky dílny bude samozřejmě v místě k dispozici i potřebné technické vybavení.

Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarného materiálu, se samotnou animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvukovou postprodukcí. Vyzkoušíte si různé technologie a techniky animace, můžete se na chvíli stát režisérem, výtvarníkem, scénáristou i animátorem a vše pak uplatníte při vlastní tvorbě animovaného filmu. 
Nutná rezervace místa na telefonu: +420 601 555 079, Mgr. Beata Tisucká

Overlay loader