Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Sport v Břevnově před 100 lety

Sport v Břevnově před 100 lety

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
14. 9. 2017

Délka trvání:
od 17:00

Promítání dobových fotografií s komentářem seznámí návštěvníky s historií spolkového života v Břevnově v první polovině 20. století. Přednáška představí téma místních sportovních a tělovýchovných organizací se zvláštním zaměřením na břevnovskou sokolskou jednotu a odhalí místa s jejími aktivitami spojená.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Přednášející: Mgr. Renáta Kalašová
Cena: 60 Kč

Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader