Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Slunce v nás

Slunce v nás

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
11. 6. 2014 – 31. 8. 2014

Práce klientů sociálně terapeutických dílen Domova Maxov.

Obrazy a keramické plastiky 11 autorů přiblížily nálady, pocity a sny dospělých mužů s mentálním postižením. Vypovídají o vidění světa, touze po rodině, harmonii, přátelství či okouzlení přírodou nebo technikou, které někteří neumí vyjádřit slovy.

Malba a plastika tvoří pouze nadstavbu, okrajovou záležitost sociálně terapeutických dílen, které se primárně věnují nácviku pracovních dovedností s cílem umožnit klientům vstup na trh práce.

Základním prvkem dílen je zácvik v tradičních řemeslech, košíkářství, tkalcovství, keramice, svíčkařství a výrobě ručního papíru, které nabízejí prostor pro různé stupně manuální vyspělosti a poskytují možnost práce s přírodními materiály, jež jsou už samy o sobě krásné.

Domov Maxov, na jehož půdě sociálně terapeutické dílny působí, v loňském roce oslavil 50 let existence. Ústav sociální péče pro mládež, kde pracovaly sestry řádu „Congregatio Jesu“, se přerodil v organizaci zastřešující 4 sociální služby: pobytové – domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem a ambulantní sociálně terapeutické dílny, kde se setkávají klienti všech předchozích služeb s klienty externími.

Výstava byla prodejní. 

Ivan Učeň
Ivan Učeň

Jaroslav Stránský
Jaroslav Stránský

Karel Čacký
Karel Čacký

Ladislav Furch
Ladislav Furch

Marek Kolomazník
Marek Kolomazník

Martin Polák
Martin Polák

Michal Hájek
Michal Hájek

Pavel Tůma
Pavel Tůma

Petr Šimůnek
Petr Šimůnek

Václav Dobiáš
Václav Dobiáš

Vojtěch Waldheger
Vojtěch Waldheger

kolektivní práce
kolektivní práce

 

Overlay loader