Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek

Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
12. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Slavné sbírky Rudolfa II., jedny z největších, jaké kdy byly shromážděny na jednom místě, potkal krutý osud. Sotva se císař rozloučil se světem, nastala jejich postupná likvidace. Podstatnou část odvezl jeho bratr a nástupce Matyáš okamžitě do Vídně, něco zdědili další bratři. Také osoby, které měly do hradních prostor přístup, využily příležitost a neváhaly se tam obohatit. O definitivní konec slavných sbírek se přičinili švédští vojáci, kteří je na přání švédské královny Kristiny odvezli pro ni do Stockholmu.
 

Chce-li český divák poznat poklady, které kdysi vytvořily z Pražského hradu Mekku umění, musí především navštívit Uměleckohistorické muzeum ve Vídni, kde je dodnes uložena podstatná jejich část. Jsou však také roztroušeny všude po světě, protože ani švédská kořist nezůstala nedotčená na jednom místě.
 

Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfínských sbírek a české veřejné kulturní instituce nemají prostředky na jejich získání. V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu. Zdrojem nových objevů a sběratelských zisků se staly pro ně i české domácnosti, které často nevěděly, jaké poklady visí na jejich zdech a nabídly je v aukcích v Čechách.
 

Proto tedy nyní nastal čas, představit veřejnosti formou výstavy soukromou sběratelskou aktivitu jako činnost, která uspokojuje osobní zálibu, je smysluplným investováním peněz a v neposlední řadě také podstatným obohacením našeho kulturního dědictví. Měla by být inspirací pro další potencionální sběratele a návštěvníkům muzeí a galerií umožnit, aby se alespoň na omezenou dobu potěšili významnými uměleckými díly, které jsou jinak skryta jejich očím.
 

Vystavena byla díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, a také soubor grafických listů. Muzeum města Prahy doplnilo výstavu o několik exponátů ze svých sbírek.

 

Doprovodný program k výstavě – komentovaná prohlídka s autorkou výstavy PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc.

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader