Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

Název: Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

Autor: Zdeňka Krumphanzlová a kol.

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2013

Publikace katalogu dosud nejrozsáhlejšího středověkého pohřebiště, prozkoumaného Zdeňkou Jelínkovou resp. Krumphanzlovou v letech 1954-1960 v Praze Lahovicích, doplněná o výsledky nově provedené antropologické analýzy kosterního materiálu. 

(------LINKA------)


Anotace:
Katalog dosud nejrozsáhlejšího raně středověkého pohřebiště v Čechách, odkrytého v letech 1954–1960 v Praze-Lahovicích, zpřístupňuje na bázi revidovaného, nedokončeného rukopisu autorky výzkumu Zdeňky Krumphanzlové dodnes významný nálezový fond a zachycuje všechny dostupné informace z doby blízké terénnímu výzkumu (kapitoly z pera Jiřího Slámy a Zdeňka Smetánky).
Během sedmi výzkumných sezón byly v Lahovicích odkryty na čtyři stovky kostrových hrobů, jejichž moderní antropologická analýza tvoří významnou část publikace (studie Petra Stránská – Miluše Dobisíková – Jakub Likovský – Petr Velemínský: Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic; Jakub Likovský – Miluše Dobisíková – Petra Stránská – Adéla Hrádková – Šárka Kudrnová – Petr Velemínský: Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy-Lahovic).
Celek doplňuje kresebná dokumentace, včetně rekonstruovaného celkového plánu pohřebiště, a reprodukce dochované části fotodokumentace výzkumu i CD s neautorizovaným rukopisem souhrnného textu Z. Krumphanzlové a elektronickou podobou celkového plánu.

 

Overlay loader