Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Vlastníkem a provozovatelem webové prezentace v doméně www.muzeumprahy.cz je příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou Muzeum hlavního města Prahy, se sídlem Kožná 1, Praha 1, 110 00, která je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto webovým stránkám, zejména z práv tyto webové stránky užít (dále jen „Provozovatel”).

Jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné obsah webových stránek užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu.Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Z užití stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Prohlášení o přístupnosti
Webová prezentace www.muzeumprahy.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu i funkčnosti. Stránky splňují zásady metodického pokynu MVČR (Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu), normy WCAG 1.0 s důrazem na pravidla s prioritou 1 a metodické pokyny projektu „Blind Friendly Web” Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Informace prezentované v jiných formátech

  • ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.. Většina moderních webových prohlížečů již podporuje možnost prohlížení PDF dokumentu na úrovni webového prohlížeče.
  • v ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Jedná se o dokumenty s příponou DOC (DOCX), XLS (XLSX) nebo PPT (PPTX). Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.
Overlay loader