Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře.

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

Odkaz na video k úkolu č. 6. (0-1:30min.)

Badatelský list I ke stažení

Odkaz na reklamu k úkolu č. 5

Badatelský list II ke stažení

Metodická podpora ke stažení

Náměty pro další využití tématu:

Plné znění biblických textů na stránkách České biblické společnosti

Teologický výklad Ježíše jako nového Adama v pořadu Bible pro dnešek (4:15-5:38min.)

Ukázka z filmu Nebe nad Berlínem

K tématu Vánoc v mediální kultuře viz bakalářská práce Vánoce na obrazovkách: programové strategie a reprezentační mechanismy, kapitola ‘Sekularizace a komercionalizace Vánoc’

Overlay loader