Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY Situla z Vinoře

PŘEDMĚT SEZÓNY Situla z Vinoře

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
19. 6. 2015 – 12. 10. 2015

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

V roce 1988 byl u Bohdanečské ulice v Praze-Vinoři objeven při stavbě plynovodu hrob výše společensky postaveného jedince ze starší doby železné – halštatské (800–460 př. Kr.). Byl pohřben ve vydřevené komoře se čtyřkolovým vozem, nejméně 11 keramickými nádobami a dalšími milodary.

Hrobka byla již v pravěku vyloupena, takže nejcennější části pohřební výbavy chyběly, ale dochovaly se železné součásti dřevěného vozu (obruče, zákolníky, kování hlavic kol) a koňských postrojů (tyčinky, kruhy a závěsky z uzdy a řemení, tři udidla) i jejich bronzové ozdoby (puklicovité průvlečky, terčíky a kroužky). 


Nejvzácnějším nálezem z hrobu je bronzová situla. Pochází nejspíše ze 7. století př. Kr. a byla vyrobena pravděpodobně v oblasti východních Alp. Dokládá obchodní kontakty domácího obyvatelstva tzv. bylanské kultury s rozvinutějším územím na jihu i existenci privilegované vrstvy tehdejší společnosti.

Overlay loader