Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY Křížová cesta

PŘEDMĚT SEZÓNY Křížová cesta

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
1. 4. 2014 – 29. 6. 2014

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

Čtrnáct zastavení křížové cesty s ústředním motivem Krista na hoře Olivetské je zde zmenšeno a uspořádáno na jeden list. Prostor mezi jednotlivými výjevy je vyplněn trnovými větévkami, upomínajícími na Kristovu trnovou korunu. Do těchto větví jsou zakomponovány také figury andělů. Pod výjevem Krista na hoře Olivetské zaujímají místo nástroje Kristova umučení, tzv. Arma Christi, doprovázené vinnou révou, dalším symbolem Krista.

Pobožnost křížové cesty byla oblíbená již od středověku. Ve své nejobvyklejší formě má čtrnáct zastavení. Počet se ustálil zhruba do roku 1600. Někdy mohla být doplněna motivem Poslední večeře nebo výjevem Kristova zmrtvýchvstání. V případě této vystřihovánky je použita scéna Krista na hoře Olivetské.

Výroba vystřihovánky nebyla jednoduchou záležitostí, stejně jako její restaurování, jímž musela projít, aby se uchovala i nadále. Autor pracoval pravděpodobně tímto způsobem: papír, ze kterého byla vystřihovánka vyřezána, nejprve natřel černým inkoustem a poté předkreslil z druhé strany tužkou linie (které byly nalezenypři restaurování), podle kterých byla vyřezávaná nožem. Obraz nebyl vyřezán najednou, ale po částech. Při snětí z podkladového kartonu bylo totiž objeveno více druhů papíru a různé způsoby jeho napojování. Vystřihovánka byla na podkladu místy nalepena klihem. Na přední straně podkladového kartonu je vystřihovánka signována příjmením autora, na zadní straně je však jméno celé, Franz Chvojka, a další slovo „Handriss“ (což znamená doslovně „ruční kresba“) ho určuje přinejmenším jako autora nákresu.

Úkolem restaurátorského zásahu bylo zpevnit rozpadající se vystřihovánku. Papír, použitý na vystřihovánku, byl značně chemicky zdegradovaný a rozpadal se. Bylo také nutno upevnit vystřihovánku k podkladovému kartonu tak, aby s ní bylo možné v případě potřeby manipulovat. Proběhlo tedy sejmutí vystřihovánky, skeletizace podkladového kartonu, podložení papírové vystřihovánky vrstvou japonského papíru. Pak byla vystřihovánka aplikována zpět na karton. Na závěr došlo na odkyselení roztokem MMMK v metanolu.

Jednotlivé kroky restaurování a zajímavé momenty byly vidět na fotografiích vystavených spolu s vystřihovánkou.

Fotogalerie

Více
Overlay loader