Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY Hrací karty

PŘEDMĚT SEZÓNY Hrací karty

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
12. 3. 2013 – 10. 6. 2013

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

Sbírka hracích karet Muzea hlavního města Prahy nabízí mimo jiné také přehlídku pražské produkce od 16. do 20. století, z níž jsou vybrány dosud neprezentované soubory.

Hazardní hry patří k nejstarším lidským neřestem a čestné místo mezi nimi zaujímají právě karty, zvané „čertovy obrázky“. Hracím kartám holdovali nejen urození a bohatí, ale také prostý lid. 

Dnes se sice jejich výroba změnila, ale podstata a duch hry stále zůstává. Lidé jsou stále schopni vsadit
a prohrát svůj majetek a někdy víc něž to.Dnes se sice jejich výroba změnila, ale podstata a duch hry stále zůstává. Lidé jsou stále schopni vsadit a prohrát svůj majetek a někdy víc něž to. Karetní hry se postupem času stávaly stále složitější a svou roli hrála samozřejmě dobová móda. Je však stále zapotřebí mít důvtip, předvídavost a ovládat umění taktizování. Hrací karty se rozdělují na čtyři základní typy: německé, italské, francouzské a taroky. Taroky tvoří samostatnou kapitolu. Není zcela jasný jejich původ a ani jejich účel, ale nejpravděpodobněji soužily k vykládání. Vymykají se také svými znaky.

Dochovaných sad hracích karet v českých sbírkách není mnoho. Největší sbírky karet spravuje Národním muzeum a Muzeum hlavního města Prahy, zde se také nalézají nejstarší hrací karty. Sbírku karet má však také Národní archiv, Národní knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Slezské muzeum v Opavě, Strahovský klášter aj. Několik souborů je také v rukou soukromých sběratelů. Velký poklad v podobě hracích karet
se nalezl v roce 2009 pod podlahou ve Vladislavském sále.   

Fotogalerie

Více
Overlay loader