Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY Funerální litina v Praze

PŘEDMĚT SEZÓNY Funerální litina v Praze

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
7. 1. 2014 – 30. 3. 2014

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

Litina patřila k oblíbeným materiálům během celého 19. století a měla velmi široké použití od velmi jemných šperků po těžké stavební konstrukce. Svou cestu si našla i na mnohé hřbitovy, aby se tyto proměnily v 2. polovině 19. století v les litinových křížů. Výjimkou nebyly ani ty pražské.

Funerální litinu v bývalých zemích rakouského mocnářství můžeme rozdělit na tři základní okruhy. První okruh má své předlohy v produktech pruských královských sléváren v Berlíně a Gliwici. V Čechách to byla zejména fürstenberská slévárna v Novém Jáchymově, která však pruské vzory uchopila po svém a vytvořila z nich nejpozději do 60. let 19. století program, výrazně orientovaný na romantickou novogotiku – jak nám ukazuje vzorník Kunstguss Gegenstände aus der fürstlich Fürstenberg ´schen Eisengiesserei zu Neujoachimstal, datovaný do 50.–60. let 19. století, dochovaný ve sbírkách muzea. Některé náhrobky z tohoto vzorníku nalezneme ještě dnes na Olšanských hřbitovech II a III. K litinové funerální produkci se v některých vzornících také řadily stolní kříže.

Je na místě druhý okruh nazývat okruhem podbrdským. Jeho vlajkovou lodí byla vrbnovská slévárna v Komárově u Hořovic, kterou následovaly další podniky v okolí Brd. Pravděpodobně na přelomu 40. a 50. let 19. století vznikl v tomto okruhu vzorník litinových křížů, který postupně poznamenal jak tento region, tak celý zbytek Čech, značnou část Moravy a také Rakouska. Ať již kříže podle něj odléval kdokoliv, byly komerčně úspěšné a jejich obliba trvala až do 20. let 20. století. Vystavený vzorník pražské provenience, pocházející zřejmě z 90. let 19. století, ukazuje na rytinách nejoblíbenější kříže tohoto okruhu. Většina rytin je výrazně starší, zřejmě z 50. let 19. století. Vzorník patřil železářství „C. J. Krčzka“, sídlícímu na Poříčí 1048-II.

Pro pořádek se zmíníme i o třetím okruhu, kam patří výrobky z moravského Blanska. Ten lze nejstručněji charakterizovat produkcí velmi kvalitních náhrobků ve formě volné sochy.

Fotogalerie

Více
Overlay loader