Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY ... a za kamna vlezem

PŘEDMĚT SEZÓNY ... a za kamna vlezem

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
22. 10. 2013 – 5. 1. 2014

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

Sbírka středověkých keramických kachlů MMP obsahuje rozmanité exempláře, z nichž budí pozornost především kachle komorové. Jejich přední stěna je totiž zdobena různorodými výtvarnými náměty, které nám dokládají vysokou úroveň měšťanské kultury středověké Prahy.

Kachlová kamna jsou jednou z nejvýznamnějších středověkých inovací. Nahrazují ohniště či jednoduché pece, kterými se vytápěly příbytky pravěkých i středověkých obyvatel nejenom dnešní Prahy. S jejich zavedením mizí všudypřítomný dým, místnosti se stávají komfortnějším prostorem pro setkávání celé rodiny.

Kachlová kamna byla vystavěna z jednotlivých keramických kachlů, které často nacházíme při archeologických výzkumech v městském prostředí. Výtvarné zpracování jejich čelní vyhřívací plochy dokládá pozoruhodně bohatou a rozmanitou tvorbu středověkého užitého umění. Sbírky Muzea hlavního města Prahy disponují širokou škálou těchto malých keramických „obrázkových příběhů“.

Fotogalerie

Více
Overlay loader