Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha ve službách Československého červeného kříže

Praha ve službách Československého červeného kříže

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
20. 3. 2019 – 30. 6. 2019

Venkovní panelová výstava přiblíží činnost Československého červeného kříže v kontextu hlavního města Prahy v letech 1919–1989 a připomene tak 100. výročí od založení této organizace. Humanitární činnost, ale i politickou angažovanost v proměnách vývoje této organizace představí soubor fotografií, plakátů a letáků ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, rozšířený o obrazový materiál dobových periodik. Výstava věnuje pozornost i portrétům významných osobností spjatých s chodem ČSČK, např. Alici Masarykové, Rudolfu Jedličkovi, Haně Benešové a dalším.

Výstava si klade za cíl zpřítomnit dějinný obraz Prahy v oblasti zdravotní a sociální podpory v období nedávné historie a představit v jejím kontextu radostné i tragické momenty v dějinách Československého červeného kříže.

Overlay loader