Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha Husova a husitská / 1415–2015

Praha Husova a husitská / 1415–2015

Místo:
Mimo objekty muzea, Clam-Gallasův palác

Termín:
25. 9. 2015 – 24. 1. 2016

Otevírací doba
Denně kromě pondělí, od 10 do 18 hod.

Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy pořádají od 25. 9. 2015 do 24. 1. 2016 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 výstavu Praha Husova a husitská / 1415‒2015. Praha a pražská univerzita byly téměř celoživotním působištěm mistra Jana Husa. Pražská města, která byla do roku 1400 rezidencí panovníků Svaté říše římské, se stala místem zrodu a ideovým i politickým centrem husitského hnutí. Následně byla po více než 200 let střediskem české (husitské, kališnické) reformace. Byla také místem přetrvání stop husovské a husitské tradice v době protireformace a stala se hlavním ohniskem obnovy a nového vzestupu této tradice v 19. a 20. století.

Výstava představí Husovu a husitskou Prahu, pražské působení Jana Husa a jeho „druhý život“ téměř čtyřmi sty exponáty od předmětů každodenní potřeby přes vzácná umělecká díla, množství rukopisů a starých tisků, knihy, fotografie, modely až po moderní audiovizuální tvorbu reflektující husovskou a husitskou tradici v české kultuře.

Vystaveny jsou takové unikáty jako kniha modliteb Václava IV. pro stanovené denní hodiny, tzv. „hodinky“, zapůjčené z oxfordské Pembroke College. Dalším významným exponátem, zapůjčeným z Univerzitní knihovny v Edinburgu, je stížný list české a moravské šlechty kostnickému koncilu ze dne 2. září 1415 s protestem proti Husovu odsouzení a upálení - originál jediného zachovaného exempláře z osmi stejnopisů. Opis čtyř filozofických spisů Johna Wyclifa, vyhotovený vlastnoručně Janem Husem a obsahující jeho české glosy, zapůjčila Kungliga Biblioteket ve Stockholmu. Všechny tyto rukopisy lze obdivovat po celou dobu výstavy.

Pouze do 8.10. 2015 bude vystaven originál Richentalovy Kroniky kostnického koncilu v tzv. Pražském rukopisu s vyobrazeními Husova procesu.

Od 4.11. 2015 bude výstava obohacena o dva deskové obrazy z přelomu 15. a 16. století – křídlo retáblu z Roudník s malbou upálení Jana Husa a predelu retáblu z Chrudimi s vyobrazením Jana Husa a Jeronýma Pražského jako světců. Z dobových uměleckých skvostů jsou dále po celou dobu výstavy k vidění Madona svatovítská, Bolestný Kristus z Týnského chrámu nebo gotické plastiky bolestných Kristů ze Staroměstské i Novoměstské radnice.

Pouze na 9 dní bude od 10.11. 2015 z knihovny Národního muzea zapůjčen rukopis Starých letopisů českých.

Od 18.12. 2015 bude možno spatřit originál bohatě iluminovaného rukopisu Brevíře Benedikta z Valdštejna z fondu Národní knihovny.

Komentované prohlídky výstavy Praha Husova a husitská s prof. Petrem Čornejem
21. 10., 11. 11. a 13. 1. v 16.00 hod.

K výstavě byla vydána publikace.

(------LINKA------)


Vstupné na výstavu

Fotografie z expozice

Více

Z vernisáže

Více

Fotografie pro novináře

Více
Overlay loader