Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha 1606

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
80 - 90 minut

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
V úvodu žáci pozorují animovanou Sadelerovu rytinu Prahy, kterou pod vedením lektora už mimo expozici postupně interpretují. Pracují přímo s jednotlivými částmi prospektu ve skupinách. Program je také zaměřen na místopis Prahy počátku 16. století.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia
V expozici středoškoláci pečlivě pozorují jednotlivé části Sadelerova prospektu Prahy. Mimo expozici pak ve skupinách interpretují jednotlivé části prospektu a své poznání propojují se vzpomínkami cizinců na Prahu v době kolem poloviny 17. století. V závěru formulují vlastní hypotézy o významu Sadelerova púrospektu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

 

 

 

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader