Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Poloha vily

Poloha vily

Vila Dr. Müllera byla postavena na pozemku mezi ulicemi Střešovickou a Nad Hradním vodojemem. Parcela pětiúhelníkového tvaru má celkovou výměru 1 270 m2 (zastavěno je 555 m2, zahrada zabírá 715 m2) a rozkládá se na severně orientovaném svahu, jenž má převýšení 11 m. Svažitost terénu byla pro založení stavby značnou nevýhodou. Nejvyšší část pozemku, přiléhající k ulici Nad Hradnímvodojemem a umožňující vstup do vily, má nadmořskou výšku 308,97 m a leží výrazně výše než Pražský hrad. Mimořádně krásné výhledy přes údolí Vltavy s Trojským zámkem na daleký, volný horizont a zajímavý pohled na Svatovítský chrám však vyvažují nevýhody značně svažité parcely.

 

Novostavba byla situována tak, aby byla co nejvíce vzdálena od sousední zástavby. Vila se přimyká k veřejnému schodišti, které bylo budováno současně s vlastní stavbou vily. Dr. Müller tuto veřejně prospěšnou stavbu zčásti financoval. Schodiště spojuje níže položenou ulici Střešovickou s ulicí Nad Hradním vodojemem.

 

 

Overlay loader