Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Oddělení konzervace sbírek

Tradičně se konzervátorské pracoviště věnuje přípravě sbírkových předmětů pro muzejní výstavy a zajišťuje sbírkové předměty po jejich přestěhování do nových depozitářů. Velká pozornost je věnována monitoringu klimatických podmínek režimových depozitářů, zvláště u fotografií a negativů, kde se projevují některé těžkosti. Zvýšenou pozornost věnují pracovníci oddělení vybavení nových konzervátorských dílen v objektu D ve Stodůlkách.

Muzeum hlavního města Prahy poskytuje v oblasti restaurování a konzervování službu soukromým restaurátorům: nažehlování obrazů na vakuovém nažehlovacím stole. Pracovníci muzea se zároveň podílejí na vedení praxe a maturitních a semestrálních prací studentů odborných škol.

Overlay loader