Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Oddělení historických sbírek

Činnost oddělení historických sbírek vychází stejně jako činnost dalších odborných oddělení, z obecného poslání muzea, které je paměťovou institucí, k jejímž hlavním činnostem patří systematické shromažďovaní, odborná správa a zpracování muzejních sbírek.

Současná akviziční činnost vychází ze záměru dokumentovat dění v Praze a zejména  proměny životního stylu jejích obyvatel v poledních desetiletích. Vedle "prosté" dokumentace  je tato činnost spojena se střednědobým záměrem vytvořit v Muzeu hlavního města Prahy  trvalou expozici zahrnující období od počátku 19. století do současnosti.

Pracovníci oddělení historických sbírek se kromě péče o sbírkové předměty (akvizice, katalogizace, vhodné uložení) intenzivně zapojují do řady výstavních projektů. Jedná se například o dlouhodobý cyklus pražské čtvrtě, výstavy o životním stylu a volném čase pražanů patří a mnohé jiné. Publikační činnost kurátorů historických sbírek reprezentují příspěvky v periodickém sborníku Muzea hlavního města Prahy Historica Pragensia zaměřené zejména na sbírkové předměty, výsledky širšího výzkumu se pak objevují v doprovodných publikacích k jednotlivým výstavám. Kurátoři historických sbírek rovněž hojně prezentují výsledky své práce vystupováním na seminářích a konferencích v tuzemsku i v zahraničí.

Overlay loader