Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Od nitě ke košili

 

 

 

 

 

 


Název: Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů

Autoři: Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017
 
Doprovodná publikace k výstavě.
 
(------LINKA------)


Anotace: Bohatě obrazově vybavená publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou v roce 2017 v Muzeu hl. m. Prahy v domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Seznamuje čtenáře se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14. až 15. století, vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy od získání výchozích surovin po zhotovení finálních výrobků, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Představuje i výsledky odborného analytického průzkumu archeologických textilií a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů, etnografických exponátů a rekonstrukcí dobového oděvu.

Overlay loader