Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Od nitě ke košili – přednášky

Od nitě ke košili – přednášky

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
30. 5. 2017 – 13. 2. 2018

V rámci výstavy Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů jsme pro vás připravili poslední dvě přednášky před koncem výstavy 18. února 2018.

úterý 16. 1. 2018, 17:30
Bc. David Kohout: Středověké barvířství
Významnou součást textilní výroby představovalo barvířské řemeslo. Barvíři používali přírodní organická barviva získávaná z nejrůznějších částí rostlin a živočichů. Přednáška bude zaměřená na středověké způsoby barvení různých typů textilních materiálů. Probrány budou nejdůležitější přírodní zdroje textilních barviv a jejich analýza.

úterý 13. 2. 2018, 17:30
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Archeologické textilie jako pramen poznání historie textilní výroby
Textile patří mezi nejkřehčí a nejvzácnější archeologické nálezy, přesto se s jejich pozůstatky setkáváme již od pravěkého období. V přednášce budou představena různá nálezová prostředí, z nichž pocházejí významné textilní nálezy, pozornost bude soustředěna na územní České republiky, podíváme se ovšem i do jiných evropských i mimoevropských oblastí.
Chybět nebude ani prezentace výsledků odborného zpracování unikátního souboru středověkých textilií pocházejících z archeologického výzkumu odpadních vrstev v centru Prahy, který je prezentován na výstavě.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Cena: 60Kč/osobu 

Overlay loader