Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Od nitě ke košili – komentované prohlídky

Od nitě ke košili – komentované prohlídky

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
do 15. 2. 2018

Délka trvání:
od 17:30

Výstava končí 18. 2. 2018

Komentované prohlídky výstavou věnovanou textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století. Prohlídka provede návštěvníky celým procesem vzniku středověkých textilií a přiblíží jednotlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny. 

čtvrtek 18. 1. 2018, 17:30 hod.
čtvrtek 15. 2. 2018, 17:30 hod.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Prohlídkou provázejí: PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy

Cena: 60Kč/osoba 

Overlay loader