Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Obnova a restaurování Müllerovy vily, 1997–2000

Obnova a restaurování Müllerovy vily, 1997–2000

Místo:
Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
9. 3. 2017 – 28. 5. 2017

Vzhledem k hodnotám objektu Müllerovy vily, umocněným originalitou architektonické koncepce prostorového řešení tzv. raumplanu, a existenci původního vybavení interiérů bychom rádi touto výstavou opět připomenuli jedinečnou obnovu a restaurování Loosova vrcholného díla – Müllerovy vily v Praze. Výstava byla původně připravena pro prostory Illinois Institute of technology v Chicagu v roce 2006, kde získala veliký úspěch a ocenění tamní odborné veřejnosti. Po deseti letech však neztratila na své výpovědní hodnotě a svěžesti vyobrazení, naopak sama o sobě se stala archivním materiálem dokumentujícím tehdejší styl prezentace procesů obnovy. Výstava ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov mimo představuje fotografie z restaurování, srovnávací fotografie interiérů před obnovou a po ní a vzorky odebraných materiálů.

Overlay loader