Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Novinářský vstup

Akreditace

Pokud jste novinář a máte zájem o volný vstup do některého z objektů Muzea hlavního města Prahy nebo chcete požádat o akreditaci za účelem pořizování fotografií nebo natáčení, prosíme o zaslání následujících informací na adresu: media@muzeumprahy.cz

  • Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail
  • Název organizace/média
  • Datum návštěvy, čas fotografování/natáčení
  • Účel návštěvy/ účel využití pořízených snímků nebo filmu
  • Místo návštěvy (objekt)
  • Oskenovanou press kartu

Podmínky návštěvy

Volný vstup do muzea je poskytován pouze novinářům, kteří předloží schválenou žádost. Akreditace bude potvrzena e-mailem. Novináři jsou vítáni, aby navštívili muzeum v otevíracích hodinách. Za účelem fotografování, natáčení či možnosti návštěvy mimo otevírací hodiny je nutné mít schválenou žádost, v niž bude tato skutečnost výslovně uvedena včetně konkrétního časového rozmezí. Zaměstnanci na pokladně nesmí udělovat žádné výjimky, co se týče volného vstupu do muzea. Muzeum nemá k dispozici parkovací místa pro návštěvníky. Prosíme o včasné informování o úmyslu fotografovat nebo natáčet. U žádosti o fotografování sbírkových předmětů si MMP vyhrazuje 5 pracovních dní na vyřízení. Za účelem natáčení minimálně 7 pracovních dní. Před natáčením nebo fotografováním prosíme o úplný seznam návštěvníků. Osobám, které nebudou na seznamu uvedeny, nebude volný vstup do muzea umožněn. V případě schválení fotografování a natáčení obdrží žadatel podrobnější podmínky. MMP si vyhrazuje právo jakýkoliv volný vstup, fotografování či natáčení v objektech muzea odmítnout. Všechna média jsou povinna poskytnout kopii svých publikovaných materiálů muzeu do jednoho měsíce po zveřejnění. Prosíme o dodržování a respektování podmínek stanovených MMP.

Overlay loader