Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Národní divadlo

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

Odkaz k úkolu 3: video České televize a Národního divadla

Badatelský list I ke stažení

Odkaz k úkolu 2: Historie hasičství a požárů v Praze

Badatelský list II ke stažení

Metodická podpora ke stažení

Náměty pro další využití tématu:

Videoreportáž (9 minut) shrnující zajímavá zjištění o požáru ND.

Overlay loader