Kostěný  relikviář z benediktinského kláštera v Břevnově, pravděpodobně přinesený zakládajícími mnichy z Aventina, kolem roku 1000.