Bronzy

ČÍM SE ŽIVILI

Část soupravy bronzových nádob k míšení vína, nalezené v kostrovém hrobu z doby římské v Praze-Bubenči. Byla dovezena v 1. stol. n. l. z římských provincií pro místního velmože.