Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Madona ze Staroměstské radnice

Prezentace 3D modelu sbírkového předmětu

Madona ze Staroměstské radnice
 

 

(------LINKA------)

 

Madona ze Staroměstské radnice 

vytvořeno kolem roku 1365, MMP H 41 274


Interaktivní 3D model zobrazující gotickou sochu i  restaurátorská doplnění pravděpodobné původní podoby vytvořená při restaurování madony na AVU v roce 2018. Reálnou gotickou sochu madony ze 14. století je možné vidět ve stále expozici v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy na  Florenci. Součástí prezentace sochy je i interaktivní kiosek s dotykovou obrazovkou  představující její skryté a málo viditelné části, stejně jako dotvořené prvky pro představu o celistvé podobě sochy.

 

  

 

(------LINKA------)

 

Interaktivní 3D model sbírkového předmětu vznikl v rámci projektu Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL01000152)
s finanční podporou TA ČR.
 

     

Overlay loader