Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Krematorium v Bratislavě: dílo a jeho architekt

Krematorium v Bratislavě: dílo a jeho architekt

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
23. 5. 2018

Délka trvání:
od 17:00

Profesor Matúš Dulla, který v současnosti vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze Ústav teorie a dějin architektury, přiblíží ve své přednášce dlouhou historii zápasu o slovenské krematorium. Podrobněji se bude věnovat mezinárodně uznávaným architektonickým kvalitám této stavby architekta Ferdinanda Milučkého z roku 1969 a přiblíží cestu, která vedla k tomu, že se objekt stal první slovenskou poválečnou národní kulturní památkou. Kromě příběhu samotné budovy a urnového háje – lesního hřbitova, ve kterém krematorium leží, se dozvíte o tvůrčí dráze architekta Ferdinanda Milučkého, příslušníka první slovenské architektonické generace, kterou formovala skupina českých profesorů působících na bratislavské technice.

Součástí přednášky bude představení knihy s názvem Na konci cesty, kterou Matúš Dulla o objektu krematoria autorsky připravil s fotografkou O. T. Stefanovićovou a která právě vyšla ve vydavatelství Slovart.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Přednášející: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.      
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader