Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Krása pro ženu stvořená

Krása pro ženu stvořená

Místo:
Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
12. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Výstava prezentuje unikátní sbírku lidových čepců ze Slovenského národního muzea v Martině, která ve své úplnosti čítá několik tisíc kusů.

Čepec v minulosti tvořil velmi důležitou část slovenského tradičního ženského oděvu. Symbolizoval změnu stavu – z dívky na ženu. Doprovázel ženu od svatby až po hrob. Účes a celková úprava ženské hlavy během celého vývoje představovaly nejarchaičtější a nejkonzervativnější prvky lidového oděvu, které se na Slovensku zachovaly až do poloviny 20. století. Podoba čepce kromě ochrany a ozdoby hlavy nositelky jednoznačně dávala najevo postavení ženy ve společnosti. Výstava představí kromě čepců z konkrétních lokalit také čepce různých sociálních vrstev obyvatelstva.

Tématem navazuje na předcházející výstavu Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor 1926–1939, neboť Alice Masaryková nacházela zálibu ve sbírání tradičních textilií a dlouhodobě působila v Bystričce u Martina na Slovensku.

 

Fotogalerie

Více
Overlay loader