Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Královská cesta

Královská cesta

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

MŠ a 1. stupeň ZŠ
U Langweilova modelu Prahy se žáci seznámí se stěžejními místy Královské cesty. Vizuální vjem a  základní fakta lektorka během programu s dětmi upevní prostřednictvím práce s vyprávěným příběhem, divadelním vstupem a fyzickou kreativitou. Žáci trénují paměť, rozhodovací schopnosti a pohotovost. 
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Na Langweilově modelu Prahy se žáci seznámí s důvodem vzniku Královské cesty a s její trasou. Na základě vizuálního vjemu a nabytých informací poznávají pod vedením lektorky historický význam míst Královské cesty a úkonů  spojených s korunovací. Aktivity jsou zaměřené na rozumové i smyslové schopnosti žáků.  
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

střední školy, vyšší gymnázia
Program připomene důvody vzniku Královské cesty a její trasu, minulost důležitých míst Královské cesty. Lektorka se zaměřuje na panovníky, kteří tuto cestu absolvovali, obřad korunovace a základní historické okolnosti.  Program využívá Langweilova modelu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader