Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Kouzlo svatých obrázků

Kouzlo svatých obrázků

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
9. 12. 2017 – 2. 4. 2018

První část výstavy provází návštěvníka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a obrazů na drobné devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních místech v Praze a jejím nejbližším okolí od poutního areálu v Hájku přes Bílou Horu, Strahov, Hradčany, Malou Stranu, Karlův most, Staré a Nové Město a Vyšehrad až do Zbraslavi.

Druhá část je věnována období první poloviny 19. století, kterou lze nazvat „zlatou dobou“ tisku svatých obrázků v Praze. Představuje návštěvníkům výstavy produkci drobné devoční grafiky v průběhu první poloviny 19. století s důrazem na období doznívajícího klasicismu a období biedermeieru. V širokém průřezu je zde představena produkce nejvýznamnějších pražských tiskařských dílen Jana Pachmayera, Václava Hoffmanna, Dominika Mauliniho, Josefa Hory, Zikmunda Rudla, Leopolda Koppeho a mnoha dalších.

Vedle svatých obrázků jsou na výstavě prezentovány sochy, obrazy, domácí oltáříky a další umělecké předměty z 18. a z první poloviny 19. století ze sbírek Muzea hl. m. Prahy. Valná většina z nich je vystavena vůbec poprvé. 

Výstava

Více

Vernisáž

Více
Overlay loader