Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Kouzelnice Fyzika II

Kouzelnice Fyzika II

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
10. 10. 2015

Určené pro:
děti ve věku 3+ a děti ve věku 8+

V dalším díle projektu, který rozvíjí zájem dětí o přírodní vědy, si mohou děti vybrat ze dvou okruhů témat.
 

Kouzelnice Fyzika, Výstavní sál Špejchar

V druhém dílu, navazujícím na jarní setkání s kouzelnicí Fyzika, budou děti opět pomocí jednoduchých experimentů objevovat fyzikální jevy, jejich zákonitosti a uplatnění ve světě kolem nás. Průvodkyní jim opět bude zkušená pedagožka.

Doporučeno pro: děti ve věku 3+.
Začátek: vždy v 11,13,15 a 17hod.


Od jablka k detektoru lži, Zámek ‒ věž

Pomocí jednoduchých experimentů se děti seznámí se vznikem elektrického proudu a jeho vlastnostmi. Poznají, jak se látky chovají v obvodu elektrického proudu a jak se toho využívá. Lekce jsou vedeny zkušeným aprobovaným pedagogem. Při pokusech se používají běžné baterie a experimenty jsou bezpečné.

Doporučeno pro: děti ve věku 8+.
Začátek: vždy v 10, 12, 14 a 16 hod.


Informace pro návštěvníky

Na program se objednávejte předem na e-mailové adrese klabanova@muzeumprahy.cz . Děkujeme.
Počet míst na programy je omezený.

Cena: 30 Kč

Overlay loader